Leren verdragen wat onverdraaglijk lijkt

Online rouwverwerken op een tijd en plaats die jou het beste uitkomen. 

Jouw tempo, jouw tijd, jouw herinneringen staan centraal

Privacy verklaring Lutografie, beheerd door Leoniek van der Maarel

Doordat u op mijn website zit, gaat u akkoord met het privacy- en cookiebeleid. U laat dan persoonlijke gegevens achter.

Ik doe er alles aan om uw gegevens te beschermen.

Dit betekent onder meer dat wij:
- zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens,
- er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Leoniek van der Maarel streeft er naar dat persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd worden. Leoniek van der Maarel houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is

Leoniek van der Maarel, handelend onder de naam Emoties-Enzo
Vlietweg 15 / C 1.10
2266 KA Leidschendam
KvK:  27311617

Verwerking van persoonsgegevens

Leoniek van der Maarel legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Dit is o.a. het geval wanneer u als particulier persoon inschrijft voor het online rouwverwerkingsprogramma Lutografie, wanneer u een abonnement neemt op de nieuwsbrief, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact hebt met Leoniek van der Maarel. 

Het gaat hierbij om gegevens zoals contactgegevens, en bankgegevens (indien nodig). 

Leoniek van der Maarel gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering. uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld voor het verstrekken van informatie of aanbiedingen.

Uw e-mailadres

Indien u uw e-mailadres hebt opgegeven, wordt dit alleen gebruikt voor contact over het Lutografie.

Uw mobiele nummer

Indien u uw telefoonnummer hebt opgegeven, wordt dit alleen gebruikt voor contact over het Lutografie.

Inzage en correctie van uw gegevens

U kunt per mail of per post Leoniek van der Maarel verzoeken om inzage in uw gegevens. Als de informatie onjuist is kunt u deze aanpassen.

Beveiliging persoonsgegevens

Ik maak gebruik van passende technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door mijn website, alsook op mijn online leeromgeving en webinar omgeving, wordt meegestuurd en door uw browser op het apparaat waar u mijn website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar mijn website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer.

Dingen die u altijd kunt doen:

 • Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in uw browser. De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.
 • Geef in uw browserinstellingen aan dat u niet ‘getrackt’ wilt worden
 • U kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit de browser en eventueel kunt u ze ook blokkeren per domein.

Lutografie en andere websites

Op Lutografie treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Leoniek van der Maarel kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Bescherming persoonsgegevens

AVG: (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving.
De (Nederlandse) Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) geldt dan niet meer.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de nieuwe privacywetgeving. De AP staat voor het grondrecht op bescherming van persoonsgegevens.

Ik verwerk de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de AVG en de Telecommunicatiewet.

Meer informatie

Als u Lutografie gaat doen en u vult de vragenlijst in, dan zullen wij deze gegevens opslaan. Deze gegevens worden met niemand anders dan met uzelf gedeeld.

Als u Lutografie doet via een therapeut, dan zal deze zeer waarschijnlijk een dossier aanleggen. U valt dan onder de privacy regeling van uw therapeut.

Mochten wij, om wat voor een reden dan ook, een dossier aanleggen, dan bevat deze aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die wij, na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
- zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
- er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Uw behandelende therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

De therapeuten hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: 
- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
- Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid van uw behandelend therapeut, of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat uw therapeut, of haar administrateur, indien nodig, een factuur kan opstellen.

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

Uw naam, adres en woonplaats

uw geboortedatum

de datum van de behandeling

een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’

de kosten van het consult

Welke gegevens verzamel ik?

Ik verzamel gegevens als u een ebook aanvraagt, wanneer u het contactformulier invult, een consult aanvraagt of een aanvraag hebt gedaan voor een van mijn producten. Ik verwerk alleen de gegevens die u verstrekt.

Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • voor- en achternaam
 • emailadres
 • telefoonnummer
 • straat, huisnummer, postcode en woonplaats
 • geboortedatum (ivm vergoeding zorgverzekeraar)

Waarvoor gebruik ik deze gegevens?

 • Als u zich inschrijft voor een ebook of een nieuwsbrief dan krijg ik uw voornaam, mailadres en telefoonnummer. Ik gebruik die gegevens om u informatie toe te sturen. U kunt zich hier altijd voor afmelden.
 • Als u een bestelling doet via mijn website dan krijg ik uw naam, adres, telefoonnummer en (soms, hangt ervan af wat u bestelt) je geboortedatum. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt die niets met de bestelling te maken hebben.
 • Als u betaalt via Mollie dan wordt u daarvoor doorverwezen naar de website van Mollie. Uw betaalgegevens worden niet bij mij bekend (credit card of Ideal gegevens). 
  Mocht u gekozen hebben voor termijnbetalingen met automatische incasso, dan krijg ik ook uw bankgegevens. Deze sla ik op om incassering te kunnen verrichten. Mocht u een incasso niet vertrouwen dan kunt u deze altijd storneren. Uiteraard neem ik dan wel contact met u op.

Bewaartermijn

Ik bewaar uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor mijn e-mails, zullen uw persoonsgegevens vervolgens handmatig uit het systeem worden verwijderd. De gegevens in mijn facturatie- en boekhoudprogramma bewaar ik tenminste 7 jaar, onder andere om aan mijn wettelijke verplichting t.a.v. de Belasting te kunnen voldoen. Deze gegevens kunnen indien aangevraagd binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door mij worden verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, mits er voor mij verdere wettelijke verplichtingen ontstaat om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

U hebt altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik uw gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverklaring op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. Je hebt ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens ik van u verwerk, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek indienen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u mij schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast hebt u recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien hebt u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen. Ik zal uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan mij e-mailen info@lutografie.nl

Wijzigingen

Ik behoud te allen tijde het recht om mijn privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Lutografie wordt beheerd door Leoniek van der Maarel, handelende onder de naam Emoties Enzo.

Dit zijn mijn bedrijfsgegevens:

Emoties-Enzo

Vlietweg 15 / C 1.10

2266 KA Leidschendam

KvK:  27311617

BTW: NL116458975B01

Bank: Triodos: NL96TRIO0379201380 op naam van Emoties Enzo

Menu